Älylinjasto- potilasruokailun tulevaisuuttako

Miltä kuulostaisi, jos robotti jakaisi potilasruoan tai jos sähköinen näyttö kertoisi ravitsemistyöntekijälle potilaan ravitsemukseen liittyvät tiedot jakolinjastossa, reaaliajassa totta kai. Kaikki tieto kulkisi sähköisesti eri yksiköiden välillä automaattisesti.

Mikä se älylinjasto on?

Älylinjasto ajatuksena ei ole enää mikään uusi asia, sillä Mikkelin ammattikorkeakoulu, nykysin XAMK alaisuudessa toimiva yksikkö, ideoi älykkään lounaslinjaston jo 2000–luvun alkupuolella. Mukana kehitystyössä ovat olleet Fazer Food Service, Metos Oy sekä AgentIT. Nykyään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksessa toimivassa opiskelijaravintola Kasarminassa, on älylinjasto ollut käytössä jo vuodesta 2015. Älylinjaston tarkoituksena on ohjata ruokailijaa tietoisiin ateriavalintoihin, sillä laite kertoo reaaliajassa aterian eri komponenttien määrän sekä niiden ravintoainetiedot. (http://www.mamk.fi/alylinjasto)

Kuva 1. Opiskelijaravintola Kasarminan lounaslinjaston salaattipiste.

Potilasruokailun haasteet

Potilasruokailu ei ole vain ruoan syömistä ja sitä kautta kylläisyyden tunnetta. Monesti ruoka itsessään on potilaalle osa hoitoa. Tämä korostuu mm. eri ruoka-aine allergisten, diabeetikoiden, syömishäiriöitä potevien sekä dialyysipotilaiden kohdalla. Toki myös normaali ravintoarvoiltaan täysipainoinen ja maukas ruoka tukee paranemista ja osaltaan parantaa hyvinvointia. Erään ravitsemusterapeutin sanoin.” Vain syöty ruoka auttaa.”

Potilasruokaluun liittyvä tieto on monen tahon yhteistyössä kokoama. Parhaimmillaan siihen liittyy lääkärin lausunto, ravitsemusterapeutin lausunto, sairaanhoitajan sekä sairaalahuoltajan keräämä tieto potilaan haastattelujen kautta. Koottu tieto siirtyy osittain sähköisesti potilastietojärjestelmän kautta tuotannonohjausjärjestelmään, jolloin ravintokeskuksessa saadaan tiedot ruoanvalmistusta varten. Lisäksi tätä toimintaa tukemassa ovat sähköposti sekä puhelin, joita myös käytetään.

Päivän aikana potilas voi saada aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen sekä iltapalan. Ammattitaitoinen keittiöhenkilökunta valmistaa osastoilta siirtyneen tiedon perusteella potilaille ruoan. Toiminnan apuna tässä on tuotannonohjausjärjestelmästä saatu ruokaohje. Järjestelmän kautta saadaan myös tuote ja ravintoarvotiedot, jos ruokaohjeet ja tuotetiedot ovat kunnossa.

Kuva 2. Aivo-ohjelma, ruokaohjeen tulostaminen.

 

Toiminta on hyvin aikataulutettua ja osastoille annetut aikamääreet ruoantilauksiin liittyen hankaloittavat toimintaa jokin verran, sillä potilaita tulee ja menee päivän mittaan omaan tahtiin, joten puhelinsoitot lisätilausten tekemiseen ovat yleisiä.

Potilasruokajakelussa käytetään yleisesti jo keskitettyä ruoan jakamista. Tässä mallissa tarjotin kulkee hihnalla, johon laitetaan tarvittavat astiat ja ruokailuvälineet sekä aterian eri osat, potilaan jakelukortin mukaisesti. Lounas ja päivällisruoan jakamisessa käytetään yleisiä annettuja energiatasoja. Ongelmana on, että malliannosten mukaan jaettaessa, annoskoot voivat vaihdella jakajan mukaan. Myös tuotteissa voi olla koko eroja, tämä näkyy hyvin esim. keitetyssä perunassa, jossa koko voi vaihdella hyvinkin paljon.

Kuva 3. Malliannokset energiatason mukaan.

Digitaalisuus apuna potilasruokaprosessissa

Sairaalassa olevien asiakkaiden ruokaturvallisuutta voisi parantaa äly-yksikön teknologian avulla. Ajatus siitä, että älylinjaston tapainen järjestelmä voisi olla apuna potilasruokailussa, on mielenkiintoinen. Uuden järjestelmän kehittäminen tarkoittaisi kuitenkin kokonaan uudenlaista työvälinettä, jossa tieto kulkisi reaaliajassa osastojen ja ravintokeskuksen välillä. Jaettavan ruoan määrä sekä ruokaan liittyvä tieto saataisiin näkyviin jaon yhteydessä. Samalla pystyttäisiin tarkasti määrittämän ruoan paino ja saamaan ravintoarvotiedot. Ohjelmiston kautta saataisiin myös kootusti päivä ja viikkokohtaiset ravintoainetiedot.

Tähän haasteeseen on haluttu vastata DigiSote -hankkeen kautta, jossa yhtenä osiona on ” Digitaalisuus tukee hyvää ruokavaliohoitoa”. Kevään aikana on selvitetty ja kuvattu Etelä-Savon sairaanhoitopiirin potilasruokaprosessia, haastattelujen ja toiminnan seurannan kautta, niin osastoilla kuin ravintokeskuksessakin. Yleisesti voidaan sanoa, että sähköisten järjestelmien toimivuuteen ja reaaliaikaisen tiedonkulun parantamiseen on tilausta. Älylinjastoasiaa kuitenkin pidetään vielä etäisenä/ kaukaisena asiana.

 

Teksti ja kuvat

Merja Ylönen

TKI –asiantuntija / Xamk

bursa escort