Digisparrauspäivä johdolle

Digitalisaatiosta puhutaan tällä hetkellä kaikkialla. Puhutaan ilmiöstä, joka muuttaa kaiken – asiakaskäyttäytymisen, toimintamallit ja markkinat, yhteiskunnan ja työn tekemisen. Digimurros on mullistamassa monien organisaatioiden toimintaympäristöä sekä työntekijöiden työnkuvia, kun uudet innovaatiot leviävät.

DigiSote-hankkeessa ESSOTE:n osatoteutuksessa on yhtenä tavoitteena laatia alueellemme sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteinen digitaalisuuden kehittämisohjelma, joka ohjaa päätöksentekoa eri tasoilla sekä konkreettisia sotepalveluiden kehittämistoimia tulevaisuudessa. Kuten hyvin tiedämme, niin edelläkävijät ovat tässä muutoksessa rohkeita. He uudistuvat ja innovoivat. Haluammeko me täällä Etelä-Savossa olla edelläkävijöitä vai jotakin muuta? Osana hankkeen tavoitetta järjestettiin Digisparraus-työpajapäivän 2.6.17 ESSOTE:n ja SOSTERI:n johdolle XAMK:n kampuksella yhteistyössä Gofore Oy:n kanssa.

Meillä oli ainutlaatuinen tilaisuus pysähtyä yhdessä aidosti keskustelemaan digitalisaation strategisesta merkityksestä, digitaalisesta kulttuurista sekä tulevaisuuden asiakaskokemuksesta – ja ennen kaikkea muutoksen välttämättömyyden ymmärtämisestä. Digisparraus-työpajapäivän aikana keskusteltiin digimatkaan liittyvistä lähtökohdista. Mistä digitalisaatiossa on kyse? Miten se koskettaa meitä? Mitä uusia mahdollisuuksia se meille tarjoaa?

Asia herätti ja herättää edelleen monenlaisia ajatuksia. Digitalisaatiossa on kyse teknologian mahdollistamasta toimintatapojen ja -mallien muutoksesta. Kohdentamista kannattaa lähteä miettimään palvelun, asiakuuden ja rakenteiden digitalisoinnin kautta. Paljon puhutun ”digiloikan” perusedellytyksenä on nimenomaan halu ja kyvykkyys muuttua. Johdolta tarvitaan rohkeutta ja näkemyksellisyyttä, johon vaikuttaa organisaatiossamme vallitseva ”kypsyystila” muutoksen johtamisessa. Tunnelma digisparrauspäivässä oli leppoisa, rentoutunut ja ajatuksia uudistuksen tielle tarjoava.

Uskokaa tai älkää, niin tämähän ei jää sitten tähän! Työpajapäivän tuloksia tullaan hyödyntämään digitaalisuuden kehittämisohjelman rakentamisessa ja käytäntöön saattamisessa. Johdon digisparrauspäivää ovat olleet ”moottoroimassa” kanssani Antto Seppälä / Gofore Oy sekä Marja-Liisa Laitinen ja Timo Hantunen / XAMK. Työpajan tuotoksesta koostetaan raportti, joka tullaan julkistamaan syksyn aikana yhdessä digitaalisuuden kehittämisohjelman kanssa. Terveydenhuollossa eletään vielä suuruuden ja määrän ekonomiassa, mutta pikkuhiljaa ”kurssi” on kääntymässä arvontuottamisen ja asiakaskeskeisyyden suuntaan myös soten digitalisaatiossa.

Pirjo Hilama
Kirjoittaja on DigiSote-hankkeen ESSOTE:n osatoteutuksen projektipäällikkö. DigiSote-hanke kehittää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten sovellusten ja palveluiden käyttäjänä sekä työprosessien kehittäjänä

 

bursa escort