Essotessa kokeillaan virtuaalista kotihoitoa

Essoten kotihoidossa testataan kuvapuhelinkäyntejä tammikuusta 2018 alkaen kahdellakymmenellä (20) kotihoidon asiakkaalla. Etähoivakokeilu on osa DigiSote-hankkeen etäasiointi kokeiluja ja sitä tehdään yhteistyössä OSSI-hankkeen kanssa. Kokeilu on lähtenyt käyntiin Pertunmaalla, Mikkelissä ja Juvalla hyvin. Henkilöstö on ollut mukana alusta-asti rakentamassa tätä ja nyt eletään innokkaan odotuksen tunnelmissa, että päästään kokeilua toteuttamaan siinä mittakaavassa johon ollaan resurssoitu. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja saaneet positiivisen vastaanoton.

Kuvassa digihoitajat Mervi Häkkinen (etualalla) ja Ulla Jäppinen.

Kuvapuhelinkäynnillä voidaan esimerkiksi

  • ohjata arkitoimissa kuten pukeutumisessa, ruokailussa ja lääkkeenotossa
  • tukea päivärytmin ja arkitoimintojen säilyttämisessä
  • muistuttaa tapaamisista esim. päiväkeskukseen lähtemisestä
  • helpottaa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta
  • ohjata palvelujen käytössä

Etähoivakokeilussa käytettävä teknologia on hankittu VideoVisitiltä ns. avaimet käteen periaatteella ja yritys tarjoaa teknisen tuen kokeilussa mukana oleville asiakkaillemme ja henkilökunnalle. Kuvapuhelinkäynnit tehdään aina sovittuna aikana. Käynneillä toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja asioita. Mikäli asiakkaan voinnissa tai toiminnassa havaitaan poikkeavaa, tai asiakkaaseen ei saada yhteyttä, lähetetään hänen luokseen kotihoidon työntekijä. Teknisiin- ja muihin yhteysongelmiin on suunniteltu varalle toimintamalli, jonka mukaan asiat hoidetaan jos ongelmia ilmenee.

 

Kuvassa asiakkaalla kotona oleva tabletti, jonka kautta häneen otetaan yhteyttä.

Digitalisaatio tulee joka tapauksessa, halusimmepa tai emme. Mielestäni nyt on erinomainen tilaisuus pohtia yhdessä ammattilaisten kanssa digitaalisuuden mukanaan tuomaa muutokset laajuutta sekä vaikutuksia yksittäiseen ihmiseen. Tärkein kysymys on tietysti se, miten huomioimme työssämme potilaiden ja asiakkaiden tarpeet ja osaamisen palveluidemme sähköistyessä.  Tässä kokeilussa saadaan joihin kysymyksiin yhdenlaisia kokemuksia ja vastauksia. Etelä-Savo on osin pitkien välimatkojen aluetta, jota pilkkoo järvialueet. Etelä-Savo on myös suomen ikääntynein maakunta ja lisäksi suurin osa väestöstä asuu haja-asutusalueella kaukana julkisista palveluista. Jotta väestön hyvinvoinnista pystytään jatkossakin pitämään huolta, on tärkeää saada palvelut vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin.

 

Pirjo Hilama

Kirjoittaja on DigiSote-hankkeen ESSOTE:n osatoteutuksen projektipäällikkö.

bursa escort