Mitä kokeiluissa onnistuminen edellyttää?

Paljon puhutaan siitä, että digitaalisten palveluiden onnistunut hyödyntäminen edellyttää, että ne tulisi juurruttaa yksiköiden toimintaprosesseihin. Työntekijöiden tulee myös olla sitoutuneita ja kykeneviä ohjaamaan asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä sekä sosiaali – että terveyspalveluissa. No miksipä sitten kokeiluissa ei aina onnistuta?

Maaliskuussa 2017 julkaistiin valtioneuvoston kanslian toimesta VTT monitieteellisen tukijaryhmän raportti ”Kokeilukulttuuri muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa – sähköiset innovaatiot hyöty-käyttöön”, jossa ehdotetaan ratkaisuksi kokeilukulttuuria. Tällainen tahtotila on myös omassa organisaatiossani, mutta eteneminen kohti tavoitetilaa on vielä puheen tasolla. Kokeilulla tarkoitan tässä uusien, digitaalisia palveluita hyödyntävien toiminta-tapojen kokeilemista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tällaisten kokeilujen tavoitteena on edistää digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja sitä kautta tukea palveluiden muutosta ja uusia toimintamalleja.

Mitkä tekijät sitten edistävät ja estävät kokeilujen tekemistä? Se tiedetään, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudenlaiset tuottamistavat ovat vaativa oppimishaaste kaikille alan toimijoille. Asian kannattaa lähteä hahmottelemaan sekä yksilö- että organisaatiotason toimenpiteiden kautta alla olevan kuvan mukaisesti.

Yksi haaste on palveluprosessien ja niiden johtamisen täydellinen uudelleen ajattelu. Asiakaslähtöisyydestä ja integroiduista palveluprosesseista on keskusteltu paljon, mutta käytännön esimerkit ovat vielä melko vaatimattomia ja osin vain vanhojen prosessien päälle liimattuja. Essoten osatoteutuksessa meneillään olevista kokeiluista voisi todeta, että alla olevassa kuvassa esitetyt asiat ainakin edesauttavat kokeilujen onnistumisessa.

 

Kuva: Näiden neljän kohdan tulee olla kunnossa, että digitaaliset kokeilut onnistuvat organisaatiossa.

Tässähän sitä tavoitetta on meille ihan jokaiselle. Yhteistyöhön, luottamukseen ja joustavaan työskentelyyn ohjautuvissa organisaatioissa on löydettävissä menestyksekkäitä käyttöönottoja. Tätä tavoitetilaa kohden on pienin askelin hyvä edetä.

Pirjo Hilama
Kirjoittaja on DigiSote-hankkeen ESSOTE:n osatoteutuksen projektipäällikkö.

 

 

bursa escort