Videoneuvottelujärjestelmien käytettävyydellä on väliä etävastaanotoissa; DigiSote- ja OSSi-hankkeiden yhteistyönä tehty käytettävyystutkimus

DigiSote-hanke on yhdessä OSSI-hankkeen (Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon) kanssa tehneet käytettävyystutkimusta kolmen eri sote-alan videoneuvottelujärjestelmän käytettävyydestä. Tutkimuksessa oli koehenkilöitä yhteensä 21, jotka suorittivat jokaisella järjestelmällä simuloidun etävastaanoton. Koehenkilöille oli annettu etukäteen tehtävät, jotka etävastaanotolla tuli suorittaa. Tehtäviä oli mm. videoneuvottelujärjestelmään kirjautuminen sekä vastaanoton aikana mm. mikrofonin hiljentäminen ja koko ruudun näyttötilan asentaminen. Simuloidun vastaanoton jälkeen koehenkilöt täyttivät Telehealth Usability Questionnaire-käytettävyyskyselyn (Parmanto ym. 2016) sekä NASA TLX-kogniitivisen kuormittumisen mittarin (Hart & Staveland 1988).

Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevää eroa eri järjestelmien välillä. Alustavien johtopäätösten perusteella käytettävyyden ja kuormittavuuden osa-alueissa on eroa, jotka vaikuttavat käyttäjän halukkuuteen käyttää eri videoneuvottelujärjestelmiä. Hankkiessa videoneuvottelujärjestelmää etävastaanottoa varten tilaajan tulisikin panostaa järjestelmien käytettävyyteen. Heikon käytettävyyden järjestelmällä potilaat kokevat etävastaantoton mm. henkisesti vaativammaksi.

Julkaisu tutkimuksesta ilmestyy syksyn 2018 aikana!

 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat:

Timo Hantunen, TKI-asiantuntija, XAMK, p. 0404866710

Petri Janhunen, IT-asiantuntija, XAMK, p. 0405712184

 

Lähteet:

Parmanto, B., Lewis, A.N., Graham, K.M. & Bertolet, M.H. 2016. Development of the Telehealth Usability Questionnaire (TUQ). International Journal of Telerehabilition 8, 3-10.

Hart, S.G., Staveland, L.E. 1988. Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research. Advances in Psychology 52, 139-183.

bursa escort