Yhden luukun palveluperiaate

Sosterissa käynnistettiin DigiSote-hanke kun oli kylmä ja satoi, syyskuussa 2016.  Toki työtä oli tehty jo aiemmin hankehakemukseen liittyen ja hankkeen tavoitetila oli kirkkaana mielessä ennen hankkeen aloittamista. Itse toiminnan mahdollistavasta taustatyöstä ja tarvittavista toimista meillä oli tuolloin vasta aavistus.

Hankkeen tavoitteena on Sosterissa lasten ja nuorten palveluihin ohjautumisen parantaminen sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen. Tällä hetkellä lapset ja nuoret tulevat Sosterin sote-palveluihin hyvin erilaisia reittejä pitkin. Reitistä ja ensikontaktista riippuen vaihtelevat myös hoidon tarpeen arvioiminen, kiireellisyysarvio sekä vaste tarpeelle.

Heinäkuun alussa aloitetaan yhden luukun palveluperiaate, ”LUUKKU”, jossa palveluihin ohjataan virka-aikana samasta ”komentokeskuksesta”. Alkuvaiheessa yhteydenottoihin on vastaamassa yksi sairaanhoitaja, syyskuusta lähtien kaksi sairaan- tai terveydenhoitajaa.

Jatkossa asiakkaan tarvitsee tietää vain yksi luukku. Asiakkaat ottavat yhteyttä Luukkuun ”uusissa asioissa” joko puhelimella tai sähköisesti tietokoneella tai mobiilisovelluksella. Luukulla hoitajat antavat hoito-ohjeita tai ohjaavat asiakkaan oikeaan palveluun. Palveluissa myös hyödynnetään aiempaa paremmin kolmannen sektorin toimijoita.

Alkuvaihe on toiminnan koekäyttöä. Mahdollisten ongelmien eteen tullessa niitä ratkotaan ja kehitetään toimintaa yhä sujuvammaksi. Asukasraati on kokoontunut toiminnan suunnitteluvaiheessa esittämään toiveitaan ja tulee toiminnan alettua arvioimaan Luukun toimivuutta.

Työtä on tehty ja tehdään sen eteen, että Luukun työntekijällä on käytössään ajankohtainen tieto hoitoprosesseista, käytössä olevien terveyden ja sosiaalihuollon ammattilaisten erityisosaamisesta, sovituista työnjaoista ja että hänen on helppoa hyödyntää sekä organisaation sisäisiä että valtakunnallisia hoito- ja arviointiohjeita. Ohjeistoja ja tietoja lisäillään ja parannellaan Luukun toiminnan käynnistyttyä. Toiminnan tueksi rakennetaan ”sähköinen työpöytä” työskentelyä sujuvoittamaan.

Pilottitoiminta käynnistyy kun on todennäköisesti kylmä ja sataa, heinäkuussa 2017. Olen kuitenkin vakuuttunut, että meidän Luukulla pilkahtelee aurinko.

Maija Tuominen

lastentautien ylilääkäri

Sosterin osahankkeen projektipäällikkö

bursa escort