DigiSote-hanke

Kehitetään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten palveluiden sekä sovellusten käyttäjänä.

Keskiössä osaamisen kehittäminen & käyttäjäkeskeisyys

DigiSote-hanke kehittää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten sovellusten ja palveluiden käyttäjänä sekä työprosessien kehittäjänä. Sote-alan digitalisaatiohankkeita on viime vuosina ollut useita, mutta näistä hankkeista ei olla saatu riittävästi pysyviä tuloksia. Lähestymiskulma hankkeen tavoitteeseen onkin henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä käyttäjäkeskeisyys, jolloin toivotaan saavan aikaan pysyvämpiä tuloksia.

Digitalisaatio on mahdollisuus

Digitalisaatio on hallitusohjelman keskeisimpiä teemoja, joka näkyy miltei jokaisessa kärkihankkeessa, joten hanke on hyvin ajankohtainen. DigiSote-hankkeen tavoitteen toteutuessa tullaan näkemään monia hyötyjä sote-alalla mm. tuottavuuden paranemisella, byrokratian vähenemisellä sekä potilastyön sujuvuudella. Digitalisaatio antaa mahdollisuuden yhdenvertaisen palvelun tarjoamiseen myös syrjäkylien asukkaille.

Työkaluja muutokseen

Hankkeen aikana kehitetään monipuolisesti digitaalisia sote-palveluita erilaisten kokeilujen avulla koko Etelä-Savon alueella. Hankkeessa luodaan sote-alalle digitalisaation käyttöönoton malli, jota hyödynnetään hankkeen jälkeen muidenkin digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa digitalisaation lisäämiseen sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa.

Tietoa hankkeesta on myös hankkeen toteuttajien kotisivuilla www.xamk.fi/digisote, www.essote.fi, www.sosteri.fi ja www.diak.fi.

bursa escort