Diakonia-ammattikorkeakoulu

Sosiaalialalla digitalisaation käyttöönotto asiakastyössä on käynnistynyt huomattavasti terveysalaa hitaammin. Haasteena ovat palvelukonseptien, toimintamallien ja hyviksi havaittujen käytäntöjen puuttuminen sekä sosiaalialan johdon, esimiesten ja henkilöstön osaamisen vajeet ao. alueella. Sosiaalialalla on havaittu tarve sekä kiinnostus digitaalisten toimintamallien kehittämiseen sekä moniammatilliseen verkostoyhteistyöhön digitalisaatioteemassa – julkiset, yksityiset sekä kolmannen sektorin toiminnat mukaan lukien. Tässä hankkeessa vastataan sosiaalialan kehittämistarpeisiin ja kehittämistyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä terveysalan digitaalisten palvelujen kehittämisen kanssa.

Diakin sosiaalialapainotteiset digi-pilotit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä sosiaalialan työyhteisöjen ja toimijoiden sekä Diakin opiskelijoiden kanssa a) mielenterveys- ja päihdetyön sekä b) lapsi-, perhe- ja lastensuojelutyön konteksteissa – osin moniammatillisissa tapaamisissa ja osin toimialakohtaisesti.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat sosiaalialan johdon, esimiesten ja työntekijöiden kanssa kehittämistä, perehtymistä sekä osaamisen lisäämistä ja vahvistamista.  Hankkeen tuloksena sosiaalialan henkilöstön valmiudet ottaa käyttöön digitaalisia palvelu- ja toimintamalleja lisääntyy. Lisäksi rakentuu yhteistyöverkostoja ja toimintatapoja, joissa yhä uusia digitalisaatiota hyödyntäviä palvelukonsepteja sekä toimintamalleja kehitetään edelleen sekä otetaan käyttöön.

Yhteystiedot:
Taina Heino
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajan hankevastaava
taina.heino(a)diak.fi
0405072434

 

bursa escort