Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tavoitteena hankkeessa on tehostaa ja mahdollistaa entistä paremmin erilaisten digitaalisten palvelujen käyttöönotto sote-alan työprosesseissa kehittämällä henkilöstön osaamista, motivaatiota ja valmiuksia sekä muuttamalla asenteita. Hankkeessa keskitytään syvällisesti henkilöstön digitaalisten palvelujen käyttövalmiuksien sekä ohjausvalmiuksien vahvistamiseen siten, että työntekijät ovat motivoituneita ja kykeneviä muuttamaan toimintaprosesseja ja työn tekemisen malleja sekä ottamaan käyttöön ja ohjaamaan asiakkaita uudella tavalla tuotettujen palveluiden käytössä. Tavoitteena on voittaa digitalisoinnin esteet. Digitalisoitumisen este on usein asenteissa ja siinä, että ei ymmärretä miten suuresta muutoksesta työn tekemisen tavoissa on kyse. Ajattelutavan muutoksen tulee lähteä johdosta ja esimiehistä. Koko organisaatiossa tulee ymmärtää, että kyse on oppimisprosessista, johon pitää varata aikaa ja resursseja tässä murrosvaiheessa. Tähän mennessä asiat ovat saattaneet jäädä puolitiehen uskoessamme, että toimintatapojen ja lakien muuttaminen ei ole mahdollista tai että muutosvastarintaa ei voi voittaa. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla tuetaan digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja siihen liittyvää oppimisen kehittymistä tulevaisuudessa.

Kehittämiskohteita ovat:
– Sote-palveluiden saatavuuden turvaaminen etäpalveluiden avulla (etävastaanotto, etäkonsultaatio)
– Sosiaalipalveluiden sähköistäminen (esim. yhteydenottolomakkeita, avun piiriin hakeutumista helpottavia sähköisiä kanavia ja ajanvarauspalveluita)
– Hoidon vaikuttavuuden parantaminen teknologiaa hyödyntämällä (15D-mittari; ennen vastaanottoa tai operaatiota jo kotona, myös jälkimittaukset)
– Teknologia potilaan ravitsemusturvallisuudessa (Ainoastaan tarvekartoitus, ei varsinaista teknologiakokeilua)

Tulokset:
– Käytössä on asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat sekä paremmin saavutettavat ja yhteen sovitetut palvelut Etelä-Savon alueella.
– Digitaalisten palvelujen käyttöönotot ja käyttäjämäärät ovat lisääntyneet ja työn tekemisen tavat ovat digitalisaation myötä muuttuneet.
– On kehitetty valmis arvioitu toimintamalli tulevia muutoksia varten (sote-uudistus).

Yhteystiedot:
Pirjo Hilama
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Osatoteuttajan projektipäällikkö
pirjo.hilama(a)essote.fi
0443516537

bursa escort